A1 Промоција за
Правни лица

A1 Промоција за
Правни лица

A1 Business промотивна понуда

A1 Business Mobile

A1 Business S

 • Национален интернет2 GB
 • Субвенција4500
 • МНП Субвенција1500

A1 Business M

 • Национален интернет50 GB
 • Субвенција8000
 • МНП Субвенција3000

A1 Business L

 • Национален интернетНеограничено
 • Субвенција14000
 • МНП Субвенција3000

A1 Business XL

 • Национален интернетНеограничено
 • Субвенција25000
 • МНП Субвенција4000

A1 Business XXL

 • Национален интернетНеограничено
 • Субвенција35000
 • МНП Субвенција5000

А1 Combo Business (Фиксна линија + Интернет)

А1 Combo
Business S

590Месечно
 • Фиксна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите фиксни мрежи
  Неограничен интернет со брзина до 30/5 Mbps
 • Субвенција во комбо0

А1 Combo
Business M

790Месечно
 • Фиксна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 50 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 60/5 Mbps
 • Субвенција во комбо6000

А1 Combo
Business L

1090Месечно
 • Фиксна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 100 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 100/5 Mbps
 • Субвенција во комбо8000

А1 Combo
Business XL

1990Месечно
 • Фиксна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 200 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 200/200 Mbps
 • Субвенција во комбо10000

А1 Combo Business (Мобилна линија + Интернет)

А1 Combo
2 x Business S

1270Месечно
 • Мобилна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите фиксни мрежи
  Неограничен интернет со брзина до 30/5 Mbps
 • Субвенција во комбо9000

А1 Combo
2 x Business M

1870Месечно
 • Мобилна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 50 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 60/5 Mbps
 • Субвенција во комбо22000

А1 Combo
2 x Business L

2670Месечно
 • Мобилна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 100 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 100/5 Mbps
 • Субвенција во комбо36000

А1 Combo
2 x Business XL

4670Месечно
 • Мобилна линија + ИнтернетНеограничени разговори кон сите национални мрежи. 200 меѓународни
  Неограничен интернет со брзина до 200/200 Mbps
 • Субвенција во комбо60000