A1 Промоција за
Физички лица

A1 Промоција за
Физички лица

Постпејд тековно мобилно портфолио со вклучени промоции

А1 NOVA Тарифни модели со субвенција

А1 Nova XS

499
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMS
 • национален интернет2 GB
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефити
 • Субвенција2000

А1 Nova S

899
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернет50 GB (A1 Net Sef)
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефити
 • Субвенција6000

А1 Nova M

10995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор
 • Субвенција9000

А1 Nova L

12995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор
 • Субвенција13000

А1 Nova XL

15995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути100
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор
 • Субвенција16000

А1 Nova XXL

28995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути200
 • Роаминг минути50
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор
 • Субвенција25500

А1 NOVA Тарифни модели само со SIM картичка

А1 Nova XS
SIM

499
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMS
 • национален интернет2 GB
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефити

А1 Nova S
SIM

799
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернет50 GB (A1 Net Sef)
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефити

А1 Nova M
SIM

9995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор

А1 Nova L
SIM

10995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор

А1 Nova XL
SIM

13995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути100
 • Роаминг минути
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор

А1 Nova XXL
SIM

20995G Ready
 • национални разговориНеограничени
 • национални SMSНеограничени
 • национален интернетНеограничен
 • Меѓународни минути200
 • Роаминг минути50
 • Дополнителни бенефитиПакет по избор
A1 Combo Зголемена конвергентна субвенција
A1 Net M 6000
A1 Net L 7000
A1 Net M + TV S 6000
A1 Net M + TV M 6000
A1 Net M + TV L 6000
A1 Net L + TV S 7000
A1 Net L + TV M 7000
A1 Net L + TV L 7000